top of page
מניעת שחיקה ושיפור החוסן בשגרת חירום מתמשכת
Recycled Paper

בימים טרופים אלה כשהחירום הפך לחלק בלתי נפרד משגרת צוותי הטיפול והחינוך. רבים מדווחים על אפיסת כוחות אמוציונלית, קושי להכיל את הקשיים והצרכים של המטופלים/התלמידים, חוויית מתח ועומס בלתי פוסקים, קשיי שינה וסיוטים, דריכות ועוררות יתר, חרדה מתמשכת.

כדי לסייע לצוותי הטיפול והחינוך חשוב שנבין את האתגרים מולם הם ניצבים יום יום:

  • מרחב העבודה משתנה ודינאמי הדורש גמישות ויצירתיות ויכולת לעבוד בתנאים לא פשוטים 

  • העדרויות של הצוות ושל המטופלים שיוצר חוסר רצף ואי ודאות

  • האירוע מתמשך, ירי טילים, מפונים, חטופים, הזעקות שתופסות אותנו במהלך טיפול ובבתים

  • דאגה בלתי פוסקת של הצוות המטפל כשבני משפחותיהם מגוייסים למלחמה בצפון ובדרום הארץ

  • חשיפה לתכנים קשים שרובינו מעולם לא פגשנו ותחושת חוסר אונים מול המצב

מחקרים מלמדים כי בזמני משבר מתמשכים שילוב בין הקשבה רגישה לקולות הצוות ובין הסבר פסיכו-חינוכי על הסיכונים והסימפוטים הנילווים תוך הענקת כלים חווייתים ופרקטים מבוססי מיינדפולנס, יכול לסייע ולשפר באופן משמעותי את ה wellbeing של נשות ואנשי הצוות, להעניק תחושת משמעות ויכולת פעולה לעומת חוסר האונים ולהשיב את היכולת האמפטית למרחב הטיפולי.

Recycled Paper

להשתלמות שני חלקים: הרצאה וסדנה

ההרצאה תתייחס לאתגרים שניצבים בפני מטפלות ומטפלים בזמן מלחמה.  נלמד מהי טראומה קולקטיבית מתמשכת וכיצד היא משפיעה על ה well being  של הצוות המטפל. נתייחס לגורמי הסיכון ולסימפטומים הפיזיולוגים, הנפשיים והרוחניים המאפיינים שגרת חירום ולמושגים שחיקה, תשישות החמלה וטראומטיזציה משנית.

סדנה החווייתית בה נרכוש כלים מבוססי מיינדפולנס כאמצעי לשמירה על האיזון הנפשי לפני במהלך ואחרי שעות העבודה. נזמן שיח ציוותי תומך סביב האתגרים העולים מהשטח ונעזר בחומרי אמנות/ קלפים השלכתיים להמחשת החוויה האישית של כל אחת ואחד, ונלמד כיצד ניתן לחזק את הצוות כך שיהווה כתחנה למילוי מצברים ומשאב לוויסות רגשי וגופני.

Recycled Paper